Miljö och kvalité

MILJÖ OCH KVALITÉ

En bra miljö för alla – nu och för framtiden

Vi på Hjälmarfisk är medvetna om att det krävs långsiktiga insatser och förändringar i dagens samhälle. Detta för att kommande generationer skall ha möjligheten att njuta av havets och insjöarnas, än så länge rena och hälsosamma resurser. Därför är Hjälmarfisk en stark medspelare och förespråkare för arbetet inom MSC-certifiering. MSC säkerställer ett hållbart fiske, och det är inte utan viss stolthet vi kan meddela att vårt fiske av gös i Hjälmaren, var det första insjöfisket i världen som blev MSC-certifierat.

Hjälmarfisk jobbar ständigt och framgångsrikt för en lägre förbrukning av el och vatten i förhållande till producerad mängd. All hantering av fiskrens och sorteringsbart avfall sker enligt krav och rekommendationer från myndigheternas sida. Det förs dessutom ständigt ett innovativt tänk utifrån ett miljömässigt bra perspektiv för framtiden.

Klicka på bilderna för mer information

Bra kvalité – en förutsättning

Kvalitet är en förutsättning till en bra affär för alla. Hjälmarfisk har en ambition att arbeta med noggrant utvalda och godkända leverantörer. Alla de höga krav som idag ställs inom hantering av livsmedel är grunden i vår verksamhet.

Verksamheten sker i moderna godkända lokaler. Snabb hantering och produktion, utförd av professionella medarbetare, säkerställer den högsta kvaliteten på våra produkter. Valet av emballage, märkning och regler kring spårbarhet uppfyller de senaste kraven. Vi är IP certifierade sedan 2015 och arbetar systematiskt med de krav som åläggs vår bransch. All personal utbildas och uppdateras löpande i kvalitativ livsmedelshantering.